Akty prawne

Uchwała nr 53/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała nr 54/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Uchwała nr 55/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała nr 56/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025.

Uchwała nr 417/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 294/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2023/2024 i lata następne, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia jednolitego tekstu.

Zarządzenie nr 3/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Uchwała nr 16/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała nr 17/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne, prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała nr 18/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców na rok akademicki  2023/2024.

Uchwała nr 19/2022 z dnia 26 maja 2022 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024.

Uchwała nr 417/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 294/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2023/2024 i lata następne, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia jednolitego tekstu.

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 44/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
w sprawie limitów przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 70/2021 z dnia 27 maja 2021 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 61/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłaty semestralnej za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie limitów przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 66/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 67/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne, prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 68/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 69/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 416/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie zmiany uchwały nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020-2022/2023, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Uchwała nr 70/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 5 maja 2022 r.
w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie wysokości opłat rocznych za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim oraz na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim, dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023