Akty prawne

Uchwała nr 66/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 67/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne, prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 68/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 69/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 416/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie zmiany uchwały nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020-2022/2023, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 81/2021 z dnia 6 lipca 2021 r.
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach wyższych dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 70/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 37/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w postępowaniu rekrutacyjnym na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 51/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 48/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2021/2022.

Uchwała nr 413/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji dla cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 412/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 411/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 410/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 416/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie zmiany uchwały nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020-2022/2023, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Uchwała nr 409/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w postępowaniu rekrutacyjnym na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Uchwała nr 415/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie przeprowadzenia poświadczenia znajomości języka polskiego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 416/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r
w sprawie zmiany uchwały nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2019/2020-2022/2023, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych
i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz wprowadzenia tekstu jednolitego

Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 294/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na rok akademicki 2023/2024 i lata następne, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uchwała nr 293/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, określonych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 292/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 291/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych dla cudzoziemców
na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 290/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, określonych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Uchwała nr 245/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie Regulaminu poświadczania znajomości języka polskiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Zarządzenie nr 36/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji uwzględniających potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.