Matura zagraniczna

Matura zagraniczna tj. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB (International Baccalaureate) oraz EB (European Baccalaureate).

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się świadectwem innym niż wymienione poniżej, do przeliczenia punktów rekrutacyjnych Dział Rekrutacji i Kształcenia wykorzystuje skalę ocen najbardziej zbliżoną do przedstawionych w tabelkach.

Oceny na maturze zagranicznej z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Ocena na świadectwie Skala literowa Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
5 MVG = pass with special distinction 100 200
4 G= Pass 65 130
3 VG = Pass with distriction 30 60
2 IG 0 0
Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy* poziom rozszerzony**
A, A+, A* 100 200
A- 94 188
B+ 87 174
B 80 160
B- 75 150
C+ 67 134
C 60 120
C- 54 108
D+ 46 92
D 40 80
D- 33 66
E 25 50

*poziom podstawowy – ocena z High School Diploma (USA); ocena z AS-Levels (Wielka Brytania)

**poziom rozszerzony – ocena z egzaminu SAT/ACT/AP (USA); ocena z A-Levels (Wielka Brytania)

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
A1 100 200
A2 94 188
B1 88 176
B2 82 164
B3 76 152
C1 70 140
C2 64 128
C3 58 116
D1 52 104
D2 46 92
D3 40 80
Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
1 100 200
2 90 180
3 80 160
4 70 140
5 60 120
6 50 100
7 40 80
8 0 0
Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
1 100 200
2 80 160
3 55 110
4 30 60
5-6 0 0
Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy* poziom rozszerzony**
12 100 200
11 90 180
10 82 164
9 75 150
8 67 134
7 58 116
6 50 100
5 40 80
4 30 60
3 0 0
2 0 0
1 0 0

*poziom podstawowy – liczony na podstawie wyników z Atestat (przykładowy dokument)

** poziom rozszerzony – liczony na podstawie wyników z ZNO

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy* poziom rozszerzony**
10 100 200
9 90 180
8 80 160
7 70 140
6 60 120
5 50 100
4 40 80

*poziom podstawowy – liczony na podstawie wyników z Atestat

**poziom rozszerzony – liczony na podstawie wyników z CT

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy* poziom rozszerzony**
10 100 200
9 90 180
8 80 160
7 70 140
6 60 120
5 50 100
4 40 80

*poziom podstawowy – oceny ze świadectwa ukończenia szkoły

**poziom rozszerzony – oceny z  Brandos Atestatas (przykładowy dokument)

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony**
20 100 200
19 94 188
18 87 174
17 80 160
16 74 148
15 67 134
14 60 120
13 54 108
12 46 92
11 40 80
10 33 66

**poziom rozszerzony – ocena z Baccaulaureat

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
6 100 200
5 80 160
4 60 120
3 40 80
2 20 40
Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r. Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
6 100 200
5,5 90 180
5 82 164
4,5 75 150
4 67 134
3,5 58 116
3 50 100
2,5 40 80
2 30 60
1 0 0
Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r. Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
5 100 200
4,5 80 160
4 60 120
3,5 40 80
3 20 40
2 0 0

Kandydaci  sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.

Kandydaci posiadający świadectwo zagraniczne zobowiązani są do dostarczenia  apostille – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie.

Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają legalizacji w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo.