Przydatne kontakty

Wydział Farmaceutyczny 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
90 – 151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
tel. (42) 677 91 01; (42) 677 93 09; (42) 677 91 14-17;
www.farmacja.umed.plWydział Lekarski

Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
tel. (42) 272 59 32; (42) 272 59 27; (42) 272 59 24;
www.lekarski.umed.lodz.pl

Oddział Stomatologiczny 
90-001 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. (42) 675 74 46; (42) 675 74 55; (42) 675 74 58;
www.stomatologia.umed.lodz.pl

Oddział Nauk Biomedycznych
90 – 752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 98; (42) 272 51 94; (42) 272 51 95; (42) 272 51 96; (42) 272 51 99;
www.wnbikp.umed.lodz.pl

Kolegium Wojskowo-Lekarskie
90 – 419 Łódź, ul. Kościuszki 4
tel. (42) 272 59 26; (42) 272 59 32;
www.wojlek.umed.lodz.pl


Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
90 – 647 Łódź, ul. gen. Józefa Hallera 1
kierunek fizjoterapia tel. (42) 272 50 39; (42) 42 272 50 49; kierunek ratownictwo medyczne tel. (42) 42 272 50 26; kierunek zdrowie publiczne (42) 272 50 25;

www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
90- 251 Łódź, ul. S. Jaracza 63
tel. (0-42) 678 59 80, (0-42) 272 59 81
dziek_pl@umed.lodz.pl
www.pielegniarstwo.umed.lodz.pl


Inne przydatne kontakty:

Biuro Promocji
90 – 647 Łódź, ul. pl. Hallera 1
tel. (42) 272 50 98; (42) 272 50 92; (42) 272 50 95
e-mail: promocja@umed.lodz.pl

Akademickie Biuro Karier
90-647 Łódź, Plac Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studiów
tel. (42) 272 50 86, (42) 639 32 58
biurokarier@umed.lodz.pl
www.abk.umed.pl

Dział Pomocy Materialnej
90-647 Łódź, ul. Pl. Hallera 1, pok. 204 – 206
tel.  (0-42) 272 51 48, (0-42) 272 51 50, (0-42) 272 51 51
www.umed.pl/student/stypendia-i-akademiki

Biuro Obsługi Studiów
90-647 Łódź, ul. pl. Hallera 1
tel. (42) 272 50 07, (42) 272 51 19
www.umed.pl/student/strefa-obslugi-studenta

Niepełnosprawni
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Maria Religa
90-647 Łódź, ul. Pl. Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studiów
tel. 799 092 101 lub (42) 272 52 09
niepelnosprawni@umed.lodz.pl
www.niepelnosprawni.umed.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,
tel. 261 658 – 576, 261 658 – 151, 261 658 – 030
rekrutacja@awl.edu.pl, rekrutacja2@awl.edu.pl
www.awl.edu.pl
www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/kontakt