Przydatne kontakty

Wydział Farmaceutyczny 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
90 – 151 Łódź Łódź, ul. Muszyńskiego 1
tel. (42) 677 91 14 do 16, (42) 677 93 09
dziek_farm@umed.lodz.pl
www.farmacja.umed.pl

Biuro Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
90 – 151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
tel. (42) 677-91-02; (42) 677-93-05
fax: (42) 677-91-03 (czynny całą dobę)
www.farmacja.umed.pl/oddzial-ksztalcenia-podyplomowego-2


Wydział Lekarski

Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
tel. 42 272 59 24, 30, 32
www.lekarski.umed.lodz.pl

Oddział Stomatologiczny 
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 42 675 74 46, 55, 58
www.stomatologia.umed.lodz.pl

Oddział Nauk Biomedycznych
90 – 752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (0-42) 272 51 97
fax (0-42) 272 51 92
DziekanatWKP@csk.umed.lodz.pl
www.wnbikp.umed.lodz.pl


Wydział Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
90 – 647 Łódź, ul. Plac Hallera 1
tel. (0-42) 42 272 50 25, (0-42) 272 50 26
Fax: 42 639 32 82
www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa
90- 251 Łódź, ul. S. Jaracza 63
tel. (0-42) 678 69 80, (0-42) 272 59 81
dziek_pl@umed.lodz.pl
www.pielegniarstwo.umed.lodz.pl


Inne przydatne kontakty:

Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim
90-647 Łódź, ul. Pl.Hallera 1
tel. (0-42) 272 50 57 faks (0-42) 639 33 09
deans.office@umed.lodz.pl
www.studymed.umed.pl

Biuro Promocji
90 – 647 Łódź, ul. pl. Hallera 1
faks 42 639 32 57
e-mail: promocja@umed.lodz.pl
search.cit.umed.pl/pl/department-details/deptcode/KBP

Dział Finansowy
90-419 Łódź, ul. al. Kościuszki 4
tel. (0-42) 272 58 49, (0-42) 639 39 28
faks. 042 630 92 82
search.cit.umed.pl/pl/department-details/deptcode/KCKF

Dział Księgowości
90-419 Łódź, ul. al. Kościuszki 4
tel. (0-42) 639 39 23
kwestura@umed.lodz.pl
search.cit.umed.pl/pl/department-details/deptcode/KCKK

Akademickie Biuro Karier
90-647 Łódź, Plac Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studiów
tel. (0-42) 272 50 86, (0-42) 639 32 58
tel./faks (0-42) 639 32 58
biurokarier@umed.lodz.pl
www.abk.umed.pl

Dział ds. Bytowych Studentów i Doktorantów
90-647 Łódź, ul. Pl. Hallera 1, pok. 204 – 206
tel.  (0-42) 272 51 46, (0-42) 272 51 48, (0-42) 272 51 50, (0-42) 272 51 51
faks (0-42) 639 33 32
www.umed.pl/student/stypendia-i-akademiki
search.cit.umed.pl/pl/department-details/deptcode/BDB

Dział Planowania Dydaktyki
90-647 Łódź, ul. Pl. Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studiów
tel. (42) 272 50 08, (42)272 50 04
search.cit.umed.pl/pl/department-details/deptcode/BDPD

Biuro Obsługi Studiów
90-647 Łódź, ul. pl. Hallera 1
tel. (42) 272 50 07, (42) 272 51 19
www.umed.pl/student/strefa-obslugi-studenta

Niepełnosprawni
Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Maria Religa
90-647 Łódź, ul. Pl. Hallera 1, parter, Strefa Obsługi Studiów
tel. 799 092 101 lub (42) 272 52 09
niepelnosprawni@umed.lodz.pl
www.niepelnosprawni.umed.pl

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH im. Gen Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,
tel. 261 658 – 576, 261 658 – 151, 261 658 – 030
rekrutacja@awl.edu.pl, rekrutacja2@awl.edu.pl
www.awl.edu.pl
www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/kontakt