Laureaci i finaliści

Laureaci lub finaliści Olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (III stopnia)

Jeżeli jesteś laureatem

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz:

 • stypendium (max. 2000 zł)
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek na UMED,
 • maksymalną liczbę  punktów z przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • bezpłatne zakwaterowanie w DS.
 • deklarując studiowanie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) otrzymasz maksymalną liczbę punktów na etapie postępowania, (w ramach ITS, możliwość dofinansowania uczestnictwa w kursach, szkoleniach krajowych oraz zagranicznych podnoszących kwalifikacje)
 • darmową naukę języka obcego.
 • możliwość złożenia dokumentów od razu po maturze
 • zagwarantowane miejsce na „obozach roku 0”
 • „pakiet startowy student”
 • materiały dydaktyczne i dostęp do nich  – np. atlas anatomiczny/najważniejsze skrypty/dostęp elektroniczny do e-book, e-czasopisma/voucher do księgarni

Jeżeli jesteś finalistą

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz :

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
 • maksymalną liczbę punktów z przedmiotu przewidzianego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Kandydaci o których mowa wyżej, zobowiązani są do dostarczenia wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

STUDIUJ Z UMED!