Laureaci i finaliści

Laureaci lub finaliści Olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (III stopnia)

Jeżeli jesteś laureatem olimpiady stopnia centralnego otrzymasz:

 • stypendium
 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek
 • maksymalna liczba punktów z przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • bezpłatne zakwaterowanie w akademiku
 • dodatkową liczbę punktów na etapie postępowania przy wyborze studiów w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) – w ramach ITS masz możliwość dofinansowania uczestnictwa w kursach, szkoleniach krajowych oraz zagranicznych podnoszących kwalifikacje
 • darmową naukę języka obcego
 • możliwość złożenia dokumentów od razu po maturze
 • zagwarantowane miejsce na „obozach roku 0”
 • „pakiet startowy student”
 • materiały dydaktyczne – np. atlas anatomiczny/najważniejsze skrypty/dostęp elektroniczny do e-book’ów, e-czasopism/voucher do księgarni
 • wsparcie w rozwoju naukowym w ramach projektu „Szkoła Orłów”

 

Jeżeli jesteś finalistą olimpiady stopnia centralnego otrzymasz :

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
 • maksymalną liczbę punktów z przedmiotu przewidzianego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Kandydaci o których mowa wyżej, zobowiązani są do dostarczenia wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

STUDIUJ Z UMED!

          

W przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad tematycznych stopnia centralnego decyzję o liczbie przyznanych punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów oraz dodatkowych uprawnieniach podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy dokumentów oraz aktualnego wykazu olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, który określa, czy ich osiągnięcia w tych olimpiadach są wystarczające, by mogły być wzięte pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym