Laureaci i finaliści

Jesteś ciekaw jakie korzyści płyną z posiadania tytułu laureata lub finalisty z olimpiady przedmiotowej? Kliknij link poniżej!
Laureaci i finaliści

W przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad tematycznych stopnia centralnego decyzję o liczbie przyznanych punktów rekrutacyjnych na dany kierunek studiów oraz dodatkowych uprawnieniach podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy dokumentów oraz aktualnego wykazu olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, który określa, czy ich osiągnięcia w tych olimpiadach są wystarczające, by mogły być wzięte pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym