Badania lekarskie

Kandydacie!

Skierowanie na badania lekarskie można pobrać z indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacyjnym. Pamiętaj o sprawdzeniu listy placówek, w których badania można wykonywać BEZPŁATNIE! 

 

Wykonanie badania lekarskiego na terenie województwa łódzkiego (w wyznaczonych placówkach) jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie jednostki respektują skan skierowania i wówczas badanie może być płatne. W przypadku nieuznawania skanów przez placówkę, w której ma zostać wykonane badanie, istnieje możliwość wysłania go pocztą tradycyjną.
Jeśli korzystasz z prywatnej wizyty lekarskiej lub poza województwem łódzkim, pobierz skierowanie na badanie lekarskie z wykazem czynników szkodliwych, które jest konieczne do przeprowadzenia badania.
UWAGA! Skontaktuj się z placówką medyczną przed udaniem się do lekarza.
PAMIĘTAJ! Badanie możesz wykonać wcześniej, nawet przed ogłoszeniem progów punktowych, unikniesz kolejek i odległych terminów.

LISTA PLACÓWEK wykonujących badania lekarskie na rok akademicki 2024-2025

Zamieszczamy poniżej wzór poprawnie wypełnionego zaświadczenia.


Skierowania na badania lekarskie obowiązujące w 2024 roku znajdziesz w swoim koncie kandydata.