Badania lekarskie

Kandydacie!

Skierowanie na badania lekarskie można otrzymać drogą mailową jeszcze przed ogłoszeniem progu punktowego i uzyskaniem statusu zakwalifikowany do przyjęcia. W takim przypadku należy skontaktować się z Działem Rekrutacji i Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mailowo: rekrutacja@umed.lodz.pl; rekrutacja-pomoc@umed.lodz.pl.

Wykonanie badania lekarskiego na terenie województwa łódzkiego (w wyznaczonych placówkach) jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie jednostki respektują skan skierowania i wówczas badanie może być płatne. W przypadku nieuznawania skanów przez placówkę, w której ma zostać wykonane badanie, istnieje możliwość wysłania go pocztą tradycyjną.

Jeśli korzystasz z prywatnej wizyty lekarskiej lub poza województwem łódzkim, pobierz skierowanie na badanie lekarskie z wykazem czynników szkodliwych, które jest konieczne do przeprowadzenia badania.

UWAGA! Pamiętaj o skontaktowaniu się z placówką medyczną przed udaniem się do lekarza.

Zamieszczamy poniżej wzór poprawnie wypełnionego zaświadczenia.

 


Skierowania na badania lekarskie

LISTA PLACÓWEK 2021

ANALITYKA MEDYCZNA 2021

BIOTECHNOLOGIA 2021

DIETETYKA 2021

ELEKTRORADIOLOGIA I ST. 2021

ELEKTRORADIOLOGIA II ST. 2021

FARMACJA 2021

FIZJOTERAPIA 2021

KOSMETOLOGIA 2021

LEKARSKI 2021

LEKARSKI MON 2021

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY 2021

PIELĘGNIARSTWO 2021

POŁOŻNICTWO  2021

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2021

TECHNIKI DENTYSTYCZNE 2021

ZDROWIE PUBLICZNE 2021