Opłaty

Szczegółowe opłaty na rok akademicki 2024/2025 będą dostępne wkrótce.

Opłaty za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2023/2024

 Odpłatności cudzoziemców za studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2023/2024.

Odpłatności cudzoziemców za studia na kierunku biotechnologia – studiach stacjonarnych drugiego stopnia  prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2023/2024