Opłaty

Opłaty za studia niestacjonarne w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2021/2022 

Uwaga! Podane powyżej ceny dotyczą odpłatności za jeden rok akademicki.

Odpłatności cudzoziemców za studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2021/2022.