Matura IB, EB

czyli świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureat), które jest  równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443). Wydawane jest przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie.

Oceny na „dyplomie IB” z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

N=50+50[(Wk-Wmin)/Wmax-Wmin)]

 

N – liczba punktów rekrutacyjnych;

Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata;

Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen tj. ocena 2 ;

Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen tj. ocena 7.

Powyższy wzór dotyczy wyliczania punktów rekrutacyjnych dla jednego przedmiotu.
W przypadku gdy wymagany przedmiot kandydat zdał na poziomie rozszerzonym, uzyskany wynik mnożony jest przez dwa.

W celu przeliczenia wyników w skali literowej, ocenom wyrażonym w literach zostaną przyporządkowane odpowie wartości liczbowe.

inaczej świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate) równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Jest to dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997  r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE.  Listę szkół, które oferują naukę w ramach programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Oceny na „dyplomie  EB” z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

N=50+50[(Wk-Wmin)/Wmax-Wmin)]

 

N – liczba punktów rekrutacyjnych;

Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata;

Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen tj. ocena 5;

Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen tj. ocena 10.

Powyższy wzór dotyczy wyliczania punktów rekrutacyjnych dla jednego przedmiotu.
W przypadku gdy wymagany przedmiot kandydat zdał na poziomie rozszerzonym, uzyskany wynik mnożony jest przez dwa.

W celu przeliczenia wyników w skali literowej, ocenom wyrażonym w literach zostaną przyporządkowane odpowie wartości liczbowe.