Matura IB, EB

czyli świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureat), które jest  równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443). Wydawane jest przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie.

Oceny na „dyplomie IB” z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Tabela 1
Ocena z dyplomu IB Punkty na poziomie
Podstawowym rozszerzonym
7 100 200
6 90 190
5 80 180
4 70 160
3 60 140
2 50 120
1 0 0

Kandydaci posiadający maturę „IB” sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.

inaczej świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate) równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Jest to dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997  r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE.  Listę szkół, które oferują naukę w ramach programu można znaleźć na stronie organizacji Schola Europaea oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Oceny na „dyplomie  EB” z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Tabela 2
Ocena z dyplomu EB Punkty na poziomie
podstawowym rozszerzonym
9,51-10,00 100 200
9,01-9,50 90 190
8,51-9,00 85 180
8,01-8,50 80 170
7,51-8,00 75 160
7,01-7,50 70 150
6,51-7,00 65 140
6,01-6,50 60 130

Kandydaci posiadający maturę „EB” sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.