Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO (JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOLETNIĄ)

UWAGA!!! JEŚLI NIE MOŻESZ DOSTARCZYĆ DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE WYPEŁNIJ UPOWAŻNIENIE (DOSTĘPNE PONIŻEJ) ORAZ POTWIERDŹ KOPIĘ SWOJEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI NOTARIALNIE!!!

UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA DOKUMENTÓW (JEŚLI NIE MASZ MOŻLIWOŚCI DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW OSOBIŚCIE)

WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ (I INSTANCJA)

REZYGNACJA

OŚWIADCZENIE O SZCZEPIENIU NA WZW TYPU B

WZÓR TECZKI

OŚWIADCZENIE – MATURA IB

DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA DLA CUDZOZIEMCÓW NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI

PODANIE DO REKTORA UM

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA

OŚWIADCZENIE O OBYWATELSTWIE