Stara matura

Oceny na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r. „stara matura” z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Świadectwo dojrzałości „stara matura” – sześciostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
6 100 200
5 85 170
4 75 150
3 50 100
2 30 60
1 0 0


Świadectwo dojrzałości „stara matura” – czterostopniowa skala ocen

 

Ocena na świadectwie dojrzałości  Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
5 100 200
4 80 160
3 50 100
2 0 0

Kandydaci posiadający „starą maturę” sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.