Stara matura

Świadectwo dojrzałości „stara matura” od 1991 r. – sześciostopniowa skala ocen
Świadectwo dojrzałości „stara matura” do 1991 r. – czterostopniowa skala ocen