Akty prawne

 

 

Postępowanie rekrutacyjne 2018/2019

_____________________________________

 

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji  na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi  w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Uchwała nr 52/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019