Akty prawne

2017/2018


Zarządzenie 28/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 51/2017 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Uchwała nr 52/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019

2016/2017


Uchwała nr 43/2017 z dnia 23 lutego 2017r.
w sprawie zmiany uchwały nr 524/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

Uchwała nr 525/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały 293/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: Regulaminy pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 524/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 523/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 522/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

2015/2016


Uchwała nr 400/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 399/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 398/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

 


 

Inne:


Uchwała nr 53/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 295/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 140/ 2013 z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 425/ 2015 z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 140/2013 z dnia 23 maja 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie medycznym w Łodzi oraz wprowadzeniu tekstu jednolitego uchwały 140/2013