Akty prawne

2016/2017

Zarządzenie  nr 35/2016 z dnia 6 lipca 2016r.
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 525/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały 293/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: Regulaminy pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 524/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 523/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 522/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2017/2018 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 521/ 2016 z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie określenia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017

2015/2016


Uchwała nr 400/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych, prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 399/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określenia terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Uchwała nr 398/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia oraz określania terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

2014/2015


Uchwała nr 297/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia

Uchwała nr 296/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2015/2016 na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia

Uchwała nr 294/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: warunków i trybu przyjmowania na pierwszy rok studiów stacjonarnych prowadzonych w Uniwersyteecie Medycznym w lodzi w roku akademickim 2015/2016 w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego

Uchwała nr 397/ 2015 z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na rok akademicki 2015/2016

 

Inne:


Uchwała nr 295/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

Uchwała nr 293/ 2014 z dnia 29 maja 2014r.
w sprawie: Regulaminu pracy: Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 140/ 2013 z dnia 23 maja 2013r.
w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uchwała nr 425/ 2015 z dnia 24 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały nr 140/2013 z dnia 23 maja 2013r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie: wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania uczelnianego egzaminu wstępnego na studia prowadzone w Uniwersytecie medycznym w Łodzi oraz wprowadzeniu tekstu jednolitego uchwały 140/2013