Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych

Ulotka – Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat prawidłowego żywienia ludzi zdrowych w zależności od wieku, doboru właściwej diety w stanach chorobowych nie tylko w celach profilaktycznych i edukacyjnych, lecz przede wszystkim w celu wspomagania zdrowego odżywiania w chorobach przewlekłych lub po przebytych chorobach.

Studia podyplomowe Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych umożliwią przyswojenie wiedzy na temat praktycznych umiejętności  z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych i chorych w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu dietetyki, biochemii i medycyny.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe są formą kształcenia dostępną dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, pragnących uczyć się dalej z pełną świadomością dalszego ustawicznego kształcenia z zakresu zdrowego stylu życia, w tym wdrażania zasad zdrowego i  prawidłowego komponowania pełnowartościowych posiłków.

Studia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, biologów, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, edukatorów zdrowia publicznego jak również do szerokiego kręgu ludzi zainteresowanych zdrowym stylem życia posiadających co najmniej tytuł zawodowy licencjata. Wiedza jaką posiądą uczestnicy studiów stanowić będzie doskonałe uzupełnienie już zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Studia podyplomowe pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji żywieniowej pracownikom placówek medycznych, ale także pedagogom szkolnym, jak i ludziom sprawującym opiekę nad  niemowlętami, dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, osobami w wieku podeszłym jak i osobami z zaburzeniami ze strony układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego czy chorymi  na wirusowe zapalenie wątroby.

Zasady rekrutacji

  1. Rejestracja on-line na studia podyplomowe Zalecenia żywieniowe dla ludzi zdrowych i chorych
  2. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
  3. Pozytywna weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych.
  4. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 3000 zł na konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgodnie ze sposobem i warunkami określonymi w umowie.

Osoba zakwalifikowana do przyjęcia zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

  1. formularz zgłoszeniowy – wygenerowany z systemu on-line,
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (min.licencjat),
  3. 2 zdjęcia,
  4. kopia dowodu osobistego.

Opłaty za studia – 3 000 zł (możliwość opłaty w dwóch ratach)

Liczba miejsc – 40

Minimalny limit przyjęć – 21

 

Organizacja studiów

Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w ciągu dwóch semestrów w ramach sesji sobotnio-niedzielnych w okresie październik – czerwiec, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, zamieszczanym na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: www.umed.lodz.pl.

Formuła przedmiotu – Wykłady i ćwiczenia w formie warsztatowej.

Czas trwania studiów/liczba semestrów – 1 rok /2 semestry

Liczba godzin dydaktycznych – 200