Studia w języku polskim dla cudzoziemców

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI

W związku ze zmianą Ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym wszystkie uczelnie wyższe mają w obowiązku dostosowanie przepisów do tejże ustawy do końca roku kalendarzowego 2018.

Informacji dotyczące zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców zostaną upublicznione na stronie rekrutacyjnej UM Łódź na początku stycznia 2019.

I. Wstęp

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa.

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

II. Podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców na zasadach obywateli Polski

Informacje niebawem

III. Podejmowanie kształcenia w trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Informacje niebawem

IV. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów cudzoziemców

V. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji