UWAGA! KANDYDACI NA KIERUNEK LEKARSKI MON

Kandydaci ❗️

Informujemy, że od 4 lutego 2021 do dnia  31 MAJA 2021 roku, musisz dokonać rejestracji w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W terminie podanym terminie osoby chcące ubiegać się o przyjęcie na studia wojskowo-medyczne są zobowiązane:

  • dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej AWL;
  • złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania: 
    • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
    • życiorys;
    • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);
    • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (oryginał) – wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej). Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Więcej informacji na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/awl/studia-medyczne/.

 

Pozdrawiamy,
Dział Rekrutacji i Kształcenia

Opublikowano: 4 lutego 2021