Uniwersytet Medyczny w Łodzi to nie tylko nauka

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to nie tylko nauka, ciężka praca, zaliczenia, kolokwia i egzaminy. UMED to również ciekawe życie studenckie stwarzające możliwości aktywnego spędzania czasu i realizowania swoich zainteresowań „po godzinach”! UMED to także:

  • aktywna Samorząd Studentów,
  • ponad 50 kół naukowych zrzeszonych w Studenckim Towarzystwie Naukowym.
  • Chór Uniwersytetu Medycznego, który ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień o zasięgu międzynarodowym,
  • najlepszy wśród uczelni medycznych Akademicki Związek Sportowy
    To również kursy tańca, języków obcych, warsztaty kulinarne, spotkania z autorytetami naukowymi, seanse filmowe i przedstawienia teatralne.
    Zobacz jak, poza nauką, spędzają czas nasi studenci:

Studiuj na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i znajdź najlepsze miejsce dla siebie!

 

Opublikowano: 27 maja 2019