Kosmetologia

Studia na kierunku kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kosmetologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy o ogromnym potencjale rynkowym. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na zaawansowane zabiegi, które korygują lub przywracają urodę – niwelując niepożądane zmiany skórne i inne niedoskonałości. Aby móc wykonywać zawód kosmetologa, podejmij studia, które pozwolą Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Stań się profesjonalistą.

Studia na kierunku kosmetologia są dla Ciebie, jeżeli:

 • interesujesz się naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza biologią oraz chemią,
 • chcesz zgłębić tajniki profilaktyki chorób skóry i przeciwdziałania starzeniu się,
 • zależy Ci na zdobyciu szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, która da Ci szerokie możliwości zawodowe,
 • marzysz o pracy w zawodzie kosmetologa, firmie kosmetycznej czy laboratorium kosmetycznym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce. Podejmij studia kosmetyczne u nas, aby mieć pewność, że uzyskasz kompleksowe wykształcenie dopasowane do współczesnych wymogów rynkowych.

Studia – kosmetologia – najważniejsze informacje

Studia na kierunku kosmetologia na UMED są przeznaczone zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak również osób, które ukończyły studia I stopnia. Oferujemy:

 • studia I stopnia na kierunku kosmetologia realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia, magisterskie, dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie kosmetologii – w trybie stacjonarnym.

Studia kosmetyczne na UMED to:

 • bogaty i wszechstronny program nauczania, który obejmuje ogólną wiedzę kosmetologiczną, jak również zagadnienia specjalistyczne, m.in. z obszaru chemii kosmetycznej, medycyny czy biofizyki,
 • bogate i nowoczesne zaplecze dydaktyczne – pozwalające Ci nabyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną,
 • doświadczona kadra wykładowców – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy zapewnią Ci kompleksowe wykształcenie kosmetologiczne.

Aby rozpocząć studia na kierunku kosmetologia na UMED, przystąp do rekrutacji!

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku Kosmetologia

Kosmetologia jest bardzo obszerną, interdyscyplinarną dziedziną łączącą w sobie zakres wiedzy z nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i biologicznych. Zajmuje się poprawą estetyki twarzy i ciała oraz stanowi metodę pomocniczą w zmniejszaniu objawów niektórych chorób i defektów skóry oraz jej przydatków. Obejmuje także profilaktykę chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia. Zajmuje się także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi oraz składem i właściwościami preparatów kosmetycznych. Wraz z podniesieniem poziomu życia, u wielu osób pojawia się potrzeba poprawy swojego wyglądu, zdrowia i fizycznej atrakcyjności. Wzrasta tym samym zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących sprostać tym wymaganiom. Dynamiczny rozwój kosmetologii, w tym innowacyjność proponowanych rozwiązań, zapewniają szeroki wachlarz sposobów mających na celu utrzymanie zdrowej i młodo wyglądającej skóry.

Kosmetolog to specjalista wykonujący zabiegi pielęgnacyjne, spowalniające procesy starzenia, poprawiające wygląd, a tym samym samopoczucie. Współpracować może z lekarzem dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, farmaceutą, fizjoterapeutą i chemikiem. Ponadto pełni funkcję edukacyjną, mającą na celu promowanie zdrowego stylu życia, dbałości o kondycję ciała i dobrego samopoczucia.

Kandydat na studia kosmetologiczne powinien interesować się zagadnieniami z pogranicza medycyny, chemii medycznej oraz posiadać zdolności manualne, wyczucie piękna i estetyki, a także umiejętność łatwego komunikowania się i chęć niesienia pomocy drugiej osobie.

Profil absolwenta:

Absolwent studiów kosmetologicznych otrzymuje wykształcenie łączące wiedzę z takich dziedzin jak:

 • wiedza kosmetologiczna,
 • wiedza z zakresu właściwości preparatów kosmetycznych oraz mechanizmów ich działania,
 • wybrane zagadnienia z dermatologii i medycyny estetycznej,
 • wiedza z zakresu chemii ogólnej, biochemii, chemii kosmetycznej, receptury wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji,
 • wiedza medyczna z zakresu anatomii, fizjologii, toksykologii i podstaw fizjoterapii,
 • wybrane zagadnienia z biofizyki w odniesieniu do kosmetologii,
 • umiejętność rozpoznawania schorzeń, będących przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętność obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce,
 • wiedza z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu podologii i trychologii
 • wiedza z zakresu estetyki i makijażu.

 

Studia kosmetologiczne to również okazja do nabycia umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu. Student uczy się współpracy z personelem medycznym różnych specjalności oraz czynnie uczestniczy w przeprowadzanych zabiegach.

Dwustopniowe studia kosmetologiczne kształcą absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego,  prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych, a w dalszej kolejności nienagannego wykonywania wszelkich procedur i metod zabiegowych. Ponadto, posiada przygotowanie niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki skóry, potrafi planować, kontrolować  i oceniać efektywność prowadzonego postępowania. W jego kompetencji jest również ocena jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz współdziałanie w procesie rejestracji kosmetyków, a także współpraca z firmami produkującymi wyroby kosmetyczne (pielęgnacyjne i profesjonalne).

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • gabinetach, salonach, instytutach kosmetycznych / kosmetologicznych
 • specjalistycznych gabinetach podologicznych
 • specjalistycznych gabinetach trychologicznych
 • gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • klinikach przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • klinikach zdrowia i urody
 • centrach Spa & Wellness, resort, medical, business spa
 • salonach odnowy biologicznej
 • gabinetach masażu
 • szpitalach uzdrowiskowych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych
 • kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci
 • firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków
 • działach kontroli jakości oraz marketingu
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki

 

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Kosmetologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
50
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
170 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Matematyka, poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas max liczba pkt wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym. Szczegóły tutaj

 

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego*,
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia,
 • formularza osobowego,
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie lub książeczkę zdrowia dziecka lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B,

 

*Kandydaci z maturą IB zobowiązani są do przedstawienia oryginalnego zaświadczenia z Liceum Ogólnokształcącego o wynikach z egzaminu maturalnego IB podpisanego przez koordynatora programu, a niezwłocznie po otrzymaniu, oryginalne świadectwo maturalne IB.

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2024/2025
Kierunek studiów
Kosmetologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2024/2025
50
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2023/2024
3,4

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia;
 • konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego).

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydacie!

Na Twoim indywidualnym koncie na kierunku, na którym uzyskasz status „Zakwalifikowany do przyjęcia” lub „Zakwalifikowany do przyjęcia MON” pojawi się kafelek „Zapisy na wizytę”. Będziesz w nim mógł dokonać wyboru zapisu na jeden z dostępnych terminów (dzień i godzina). Podczas osobistej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia złożysz komplet oryginalnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, podpiszesz umowę oraz uzyskasz wpis na listę studentów UM.

 

Lista dokumentów

Zapisz się na wizytę!

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

UWAGA!!! Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście upoważnij osobę, która zrobi to za Ciebie.

Osoba upoważniona powinna mieć dodatkowo ze sobą:

 • oryginał swojego dowodu osobistego,
 • oryginał upoważnienia wypisanego przez kandydata,
 • potwierdzoną notarialnie kopię dowodu osobistego kandydata.

Zaświadczenie lekarskie

Sprawdź zakładkę NIEZBĘDNIK → BADANIA LEKARSKIE.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.