Kosmetologia

Studia na kierunku kosmetologia – Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kosmetologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy o ogromnym potencjale rynkowym. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na zaawansowane zabiegi, które korygują lub przywracają urodę – niwelując niepożądane zmiany skórne i inne niedoskonałości. Aby móc wykonywać zawód kosmetologa, podejmij studia kosmetyczne, które pozwolą Ci zdobyć niezbędne kwalifikacje i umiejętności. Stań się profesjonalistą.

Studia na kierunku kosmetologia są dla Ciebie, jeżeli:

 • interesujesz się naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza biologią oraz chemią,
 • chcesz zgłębić tajniki profilaktyki chorób skóry i przeciwdziałania starzeniu się,
 • zależy Ci na zdobyciu szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, która da Ci szerokie możliwości zawodowe,
 • marzysz o pracy w zawodzie kosmetologa, firmie kosmetycznej czy laboratorium kosmetycznym.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to największa uczelnia medyczna w Polsce. Podejmij studia kosmetyczne u nas, aby mieć pewność, że uzyskasz kompleksowe wykształcenie dopasowane do współczesnych wymogów rynkowych.

Studia – kosmetologia – najważniejsze informacje

Studia na kierunku kosmetologia na UMED są przeznaczone zarówno dla absolwentów szkół średnich, jak również osób, które ukończyły studia I stopnia. Oferujemy:

 • studia I stopnia na kierunku kosmetologia realizowane w trybie stacjonarnym,
 • studia II stopnia, magisterskie, dla absolwentów studiów I stopnia w zakresie kosmetologii – w trybie stacjonarnym.

Studia kosmetyczne na UMED to:

 • bogaty i wszechstronny program nauczania, który obejmuje ogólną wiedzę kosmetologiczną, jak również zagadnienia specjalistyczne, m.in. z obszaru chemii kosmetycznej, medycyny czy biofizyki,
 • bogate i nowoczesne zaplecze dydaktyczne – pozwalające Ci nabyć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną,
 • doświadczona kadra wykładowców – ekspertów w swoich dziedzinach, którzy zapewnią Ci kompleksowe wykształcenie kosmetologiczne.

Aby rozpocząć studia na kierunku kosmetologia na UMED, przystąp do rekrutacji!

Sprawdź realizowane przedmioty na kierunku: KOSMETOLOGIA I STOPNIA

 

Opis kierunku i profil absolwenta

Opis kierunku

Kosmetologia jest bardzo obszerną, interdyscyplinarną dziedziną łączącą w sobie zakres wiedzy z nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych i biologicznych. Zajmuje się profilaktyką chorób skóry i zmian skórnych oraz przedwczesnego pojawiania się zewnętrznych oznak starzenia, a także zagadnieniami związanymi z zabiegami upiększającymi oraz składem i właściwościami preparatów kosmetycznych.

Dynamiczny rozwój kosmetologii, w tym innowacyjność proponowanych rozwiązań, zapewniają szeroki wachlarz sposobów mających na celu utrzymanie zdrowej i młodo wyglądającej skóry.

Kosmetolog to specjalista wykonujący zabiegi pielęgnacyjne, spowalniające procesy starzenia, poprawiające wygląd, a tym samym samopoczucie. Współpracować może z lekarzem dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, farmaceutą, fizjoterapeutą i chemikiem. Ponadto pełni funkcję edukacyjną, mającą na celu promowanie zdrowego stylu życia, dbałości o kondycję ciała i dobrego samopoczucia.

Kandydat na studia kosmetologiczne powinien posiadać zdolności manualne, wyczucie piękna i estetyki, a także umiejętność łatwego komunikowania się.

Profil absolwenta:

Absolwent studiów kosmetologicznych otrzymuje wykształcenie łączące wiedzę z takich dziedzin jak:

 • wiedza kosmetologiczna,
 • wiedza z zakresu właściwości preparatów kosmetycznych oraz mechanizmów ich działania,
 • wybrane zagadnienia z dermatologii i medycyny estetycznej,
 • wiedza z zakresu chemii kosmetycznej, wyrobów kosmetycznych, ich składu, działania i metod ich produkcji,
 • wiedza medyczna z zakresu anatomii, fizjologii, toksykologii i podstaw fizjoterapii,
 • wiedza z zakresu chemii ogólnej, organicznej oraz biochemii,
 • wybrane zagadnienia z biofizyki w odniesieniu do kosmetologii,
 • umiejętność rozpoznawania schorzeń, będących przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • umiejętność obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce,
 • wiedza z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw,
 • wiedza z zakresu podologii,
 • wiedza z zakresu estetyki i makijażu.

Studia kosmetologiczne to również okazja do nabycia umiejętności praktycznych w zakresie poprawy stanu fizjologicznego organizmu. Student uczy się współpracy z personelem medycznym różnych specjalności oraz czynnie uczestniczy w przeprowadzanych zabiegach.

Dwustopniowe studia kosmetologiczne kształcą absolwenta, który posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego,  prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych, a w dalszej kolejności nienagannego wykonywania wszelkich procedur i metod zabiegowych. Ponadto, posiada przygotowanie niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki skóry, potrafi planować, kontrolować  i oceniać efektywność prowadzonego postępowania.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • gabinetach, salonach, instytutach kosmetycznych / kosmetologicznych
 • gabinetach medycyny estetycznej przy ścisłej współpracy z lekarzem
 • klinikach przy współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • klinikach zdrowia i urody
 • centrach Spa & Wellness
 • salonach odnowy biologicznej
 • gabinetach masażu
 • specjalistycznych gabinetach podologicznych
 • szpitalach uzdrowiskowych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • uzdrowiskach i sanatoriach
 • laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działach kosmetycznych aptek ogólnodostępnych
 • ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych
 • kosmetologicznych firmach doradczych jako konsultanci
 • firmach zajmujących się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków
 • działach kontroli jakości oraz marketingu
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci lub doradcy klienta
 • organizacjach zajmujących się promocją zdrowia i urody
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej
 • redakcjach profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki

http://kosmetologia.umed.pl/o-kierunku/informacje/

Studia I stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Kosmetologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia
Opłata za studia
-
Czas trwania studiów
3 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
192 pkt

Zasady rekrutacji

W procesie rekrutacji wymagane są następujące przedmioty:

 • Matematyka, poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*
 • Do wyboru: biologia lub chemia poziom co najmniej podstawowy – max 100 pkt*

*Kandydat może legitymować się poziomem rozszerzonym z danego przedmiotu, wówczas max liczba pkt wynosi 200.

Brak oceny z przedmiotu na określonym poziomie wskazanego jako obowiązkowy nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z otrzymaniem przez kandydata 0 punktów z tego przedmiotu.

Przeliczniki do matur

 • „nowa matura” tzn. uzyskana od roku 2005: wyniki na świadectwie dojrzałości są przeliczane następująco: poziom podstawowy 1 % = 1 pkt, poziom rozszerzony 1% = 2 pkt rekrutacyjne
 • „stara matura” – szczegóły tutaj
 • „zagraniczna matura” – szczegóły tutaj
 • IB/EB matura” – szczegóły tutaj

W przypadku dwóch ocen z tego samego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym pod uwagę będzie brany wynik dający większą liczbę punktów.

 

Laureat/finalista

Przywileje otrzymują laureaci i finaliści z olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego o profilu biologicznym, chemicznym lub matematycznym. Szczegóły tutaj

 

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału świadectwa/aneksu maturalnego,
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia,
 • formularza osobowego,
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • zaświadczenia lekarskiego,
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

 

WAŻNE! Należy również wykonać test językowy, dostępny na panelu kandydata po zakwalifikowaniu się na studia.

* Dla niektórych kierunków udostępniony jest wyłącznie jeden język obcy. W przypadku języka angielskiego należy wykonać test poziomujący, który pozwala na przydzielenie do odpowiedniej grupy językowej. Wynik testu poziomującego z języka obcego automatycznie pojawi się na koncie kandydata oraz zostanie przekazany do Działu Rekrutacji i Kształcenia.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.

Studia II stopnia stacjonarne

Rok akademicki
2021/2022
Kierunek studiów
Kosmetologia
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia II stopnia
Opłata za studia
Czas trwania studiów
2 lata
Limit miejsc dla osób z obywatelstwem polskim 2021/2022
48
Próg punktowy kwalifikujący do przyjęcia w roku akademickim 2020/2021
3,84

Zasady rekrutacji

Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia;
 • konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania (średnia ocen bez egzaminu dyplomowego).

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunku kosmetologia, którzy z egzaminu dyplomowego uzyskali co najmniej ocenę dobrą i wyższą (w obowiązującej skali ocen), zwolnieni są z rekrutacji w całości i uzyskują maksymalną liczbę punktów.

Przeliczniki do matur

nie dotyczy

Laureat/finalista

nie dotyczy

Składanie dokumentów

Dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydaci będą zobowiązani w dniu wyznaczonej wizyty w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, do przedłożenia oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia wpisanych danych do internetowego konta kandydata.

 

Lista dokumentów

W dniu wyznaczonej wizyty kandydaci zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości oraz dostarczenia w teczce (odpowiedni kolor) następujących dokumentów:

 • oryginału dyplomu z suplementem lub zaświadczenia o ukończeniu studiów;
 • podpisanego podania o przyjęcie na studia;
 • formularza osobowego;
 • 2 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • zaświadczenia lekarskiego;
 • ksero karty szczepień potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez placówkę w której odbywało się szczepienie, ksero książeczki zdrowia dziecka (potwierdzone „za zgodnością z oryginałem”) lub oświadczenie o braku szczepienia przeciw WZW typu B.

Uwagi ogólne

W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia, limit przyjęć na te studia zostanie odpowiednio zmniejszony.

W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o nieuruchamianiu kierunku lub ponownym uruchomieniu rejestracji.