SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

Kandydacie!

W momencie otrzymania statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”, jesteś zobowiązany do wykonania badań lekarskich na podstawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, które w tym roku będziemy wysyłać w wersji elektronicznej jako skan na Wasze adresy @ podane podczas rejestracji.

Wykonanie badania lekarskiego na terenie województwa łódzkiego (w wyznaczonych placówkach) jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie jednostki respektują skan skierowania i wówczas badanie może być płatne. W przypadku nieuznawania skanów przez placówkę, w której ma zostać wykonane badanie, istnieje możliwość wysłania go pocztą tradycyjną.

Jeśli korzystasz z prywatnej wizyty lekarskiej lub poza województwem łódzkim, pobierz skierowanie na badanie lekarskie z wykazem czynników szkodliwych, które jest konieczne do przeprowadzenia badania.

UWAGA! Pamiętaj o skontaktowaniu się z placówką medyczną przed udaniem się do lekarza.

Opublikowano: 21 maja 2020