Ponowne uruchomienie rejestracji! – studia II stopnia

Kandydaci! 

Rejestracja na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na studia II stopnia TRWA!

Uruchomiliśmy ponowne rejestracje na kierunki:

  • Biotechnologia- stacjonarne II stopnia rejestracja do 19.09.2017 r.
  • Fizjoterapia- stacjonarne II stopnia, rejestracja do 21.09.2017 r. –> EGZAMIN TESTOWY 22.09.2017 r. 

PRZYPOMINAMY o uruchomionych już rejestracjach do 21.09.2017 na kierunki:

  • Kosmetologia- niestacjonarne II stopnia
  • Zdrowie publiczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia specjalność: 1) promocja zdrowia 2) organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, 3) epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna 4) ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne 5) prawo medyczne w ochronie zdrowia
  • Zdrowie publiczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia specjalność Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
  • Pielęgniarstwo- studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
  • Położnictwo- studia stacjonarne II stopnia

Pozdrawiamy Dział Rekrutacji i Kształcenia.

 

 

 

Opublikowano: 13 września 2017