OGŁASZAMY NOWE PROGI!

 •  Lekarski (stacjonarne) – 320/84
 •  Lekarski (niestacjonarne) – 290
 •  Lekarski (Wojskowo – Lekarski, niestacjonarne) – 290
 • Lekarsko-dentystyczny (stacjonarne) – 316/76
 • lekarsko-dentystyczny (niestacjonarne) – 266
 • Techniki dentystyczne I stopnia – 169
 • Farmacja (niestacjonarna) – 140
 • Fizjoterapia (j. mgr) – 156
 • Dietetyka I stopnia – 292
 • Ratownictwo medyczne – 148
 • Zdrowie Publiczne – 140
 • Pielęgniarstwo – 70
 • Położnictwo – 120
 • Koordynowana Opieka Senioralna – zamknięcie kierunku

Do 12 paździenika trwa jeszcze rekrutacja na:

 • Ratownictwo medyczne
 • Zdrowie Publiczne I stopnia
 • Zdrowie Publiczne specjalność: Organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
 • Zdrowie Publiczne specjalność: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne w ochronie zdrowia
 • Elektroradiologia II stopnia
 • Dietetyka II stopnia

Rekrutuj na Uniwersytet Medyczny w Łodzi i dołącz do najlepszych!

Opublikowano: 26 września 2018