Wydział Lekarski z prestiżową kategorią „A+”

Poznaliśmy wyniki parametryzacji jednostek naukowych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych po raz drugi ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. Wydział Lekarski, jako jedyny spośród wszystkich uczelni medycznych, uzyskał prestiżową kategorię A+. Oznacza to, że jednostka reprezentuje najwyższy poziom naukowo-badawczy w skali kraju.

Pozostałe wydziały Uniwersytetu Medycznego w Łodzi również uzyskały pozytywne wyniki:

  • Wydział Farmaceutyczny – kategoria B
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – kategoria A
  • Wydział Nauk o Zdrowiu – kategoria A
  • Wydział Wojskowo-Lekarski – kategoria A

Oceny te są nie tylko miarą sukcesów badawczych, ale też ważnym wskaźnikiem, mającym wpływ na wysokość przyznawanej dotacji z budżetu.