UMED wspiera studentów z niepełnosprawnością

UMED wspiera studentów z niepełnosprawnością

Złożyłeś dokumenty lub zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia, posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Skontaktuj się ze Specjalistą ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dowiesz się o możliwych formach wsparcia dostępnych w Uczelni i uzyskasz informacje jakie formalności należy spełnić, żeby uzyskać stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych.

Studentów z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi wspiera:
Maria Religa
Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych
maria.religa@umed.lodz.pl
pokój nr 7B, Plac Hallera 1
tel. 42 272 52 09

Opublikowano: 15 lipca 2019