Matura zagraniczna

Matura zagraniczna tj. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż Matura IB oraz EB.

W przypadku gdy kandydat legitymuje się świadectwem innym niż wymienione powyżej , do przeliczenia punktów rekrutacyjnych wykorzystujemy skalę ocen najbardziej zbliżoną do przedstawionych w tabelkach.

Oceny na maturze zagranicznej z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne według zasad:

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Kazachstanie, Rosji, Szwecji

Ocena
na świadectwie
 

Skala literowa

Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
5 MVG = pass with special distinction 100 200
4 G= Pass 65 130
3 VG = Pass with distriction 30 60
2 IG 0 0

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w USA, Wielkiej Brytanii

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
A, A+, A* 100 200
A- 94 188
B+ 87 174
B 80 160
B- 75 150
C+ 67 134
C 60 120
C- 54 108
D+ 46 92
D 40 80
D- 33 66
E 25 50

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii przed 2017 r.

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
A1 100 200
A2 94 188
B1 88 176
B2 82 164
B3 76 152
C1 70 140
C2 64 128
C3 58 116
D1 52 104
D2 46 92
D3 40 80

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii po 2017 r.

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
1 100 200
2 90 180
3 80 160
4 70 140
5 60 120
6 50 100
7 40 80
8 0 0

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
1 100 200
2 80 160
3 55 110
4 30 60
5-6 0 0

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Ukrainie

Ocena na  świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
12 100 200
11 90 180
10 82 164
9 75 150
8 67 134
7 58 116
6 50 100
5 40 80
4 30 60
3 0 0
2 0 0
1 0 0

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Białorusi

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
10 100 200
9 90 180
8 80 160
7 70 140
6 60 120
5 50 100
4 40 80
3 30 60

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Litwie

Ocena na świadectwie Punktacja

 

poziom podstawowy poziom rozszerzony
10 100 200
9 90 180
8 80 160
7 70 140
6 60 120
5 50 100
4 40 80

 

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane we Francji

Ocena na  świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
20 100 200
19 94 188
18 87 174
17 80 160
16 74 148
15 67 134
14 60 120
13 54 108
12 46 92
11 40 80
10 33 66

 

Świadectwo dojrzałości – sześciostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
6 100 200
5 80 160
4 60 120
3 40 80
2 20 40

 

Świadectwo dojrzałości „stara matura” – sześciostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości  wydanym przed 2005 r. Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
6 100 200
5,5 90 180
5 82 164
4,5 75 150
4 67 134
3,5 58 116
3 50 100
2,5 40 80
2 30 60
1 0 0

 

Świadectwo dojrzałości „stara matura” – czterostopniowa skala ocen

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r. Punktacja
poziom podstawowy poziom rozszerzony
5 100 200
4,5 80 160
4 60 120
3,5 40 80
3 20 40
2 0 0

Kandydaci posiadający „starą maturę” sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie zobowiązani są do dostarczenia  decyzji o uznaniu świadectwa zagranicznego – dot. to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, EFTA oraz OECD oraz  tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe w tej sprawie. Świadectwa kandydatów wydane w innych państwach wymagają uznania w Polsce. Decyzje wydają w Polsce kuratorzy oświaty właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie dokumentu, a w przypadku braku miejsca zamieszkania w Polsce – właściwi ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo,