Matura IB, EB

Matura międzynarodowa „DYPLOM IB”
zwaną dalej „dyplom IB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureat), to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);

Matura europejska „DYPLOM EB”
zwaną dalej „dyplom  EB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997  r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

 

Oceny na „dyplomie IB” (tabela 1) oraz „ dyplomie  EB” (tabela 2) z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Tabela 1 Tabela 2
Ocena z dyplomu IB Punkty na poziomie  Ocena z dyplomu EB Punkty na poziomie 
Podstawowym rozszerzonym podstawowym rozszerzonym
7 100 200 10 100 200
6 90 190 9-9,5 90  190
5 80  180 8-8,5 85 180
4 70  160 7-7,5 80 170
3 60  140 6-6,5 70 160
2 50 120 5-5,5 0 0
1 0 0 4-4,5 0 0

Kandydaci posiadający maturę „IB” lub „EB” sami uzupełniają wyniki na swoim koncie rekrutacyjnym oraz ponoszą odpowiedzialność za wprowadzone dane.