Matura IB, EB

Matura międzynarodowa
zwaną dalej „dyplom IB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureat), to znaczy dokument wydawany przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443);

Matura europejska
zwaną dalej „dyplom  EB” należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), to znaczy dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997  r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

Zgodnie z uchwałą nr 398/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów prowadzonych w języku polskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2016/2017 dla poszczególnych kierunków studiów i form kształcenia oceny na „dyplomie IB” (tabela 1) oraz „ dyplomie  EB” (tabela 2) z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

Tabela 1 Tabela 2
Ocena z dyplomu IB Punkty na poziomie  Ocena z dyplomu EB Punkty na poziomie 
Podstawowym rozszerzonym podstawowym rozszerzonym
7 100 200 10 100 200
6 90 190 9-9,5 90  190
5 80  180 8-8,5 85 180
4 70  160 7-7,5 80 170
3 60  140 6-6,5 70 160
2 50 120 5-5,5 60 140
1 40 80 4-4,5 50 120

Kandydaci z „dyplomem IB” lub „dyplomem  EB” mogą zdawać egzamin z brakującego przedmiotu w terminie określonym dla kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną – termin egzaminów wstępnych już wkrótce…