Lista dokumentów!

Kandydaci!     

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  • 2 fotografie w formacie legitymacyjnym
  • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony po zalogowaniu)
  • kserokopia dowodu osobistego (w przypadku pełnomocnictwa ksero dowodu osobistego kandydata MUSI być potwierdzona notarialnie)
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego
  • ksero karty szczepień lub oświadczenie o braku szczepienia – oświadczenie o braku wzw b
  • podczas składania dokumentów otrzymają Państwo skierowanie na badanie lekarskie, które należy wykonać u lekarza medycyny pracy, a następnie w ciągu 5 dni roboczych je do nas dostarczyć
  • wynik testu językowego (lektorat –  po rozwiązaniu testu zaciąga się automatycznie do systemu)

Pozdrawiamy Dział Rekrutacji i Kształcenia

Opublikowano: 14 lipca 2015