Gdy zajęcia to dla Ciebie za mało…

Możesz zostać członkiem uczelnianego samorządu i mieć wpływ na studenckie życie na Umedzie! Możesz dołączyć do jednej z 12 organizacji studenckich! Możesz rozwijać swoje pasje i realizować własne projekty w studenckim towarzystwie naukowym lub jednym z 50 kół naukowych.