Badania lekarskie

Kandydacie!

W momencie otrzymania statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”, jesteś zobowiązany do wykonania badań lekarskich na podstawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, które w tym roku będziemy wysyłać w wersji elektronicznej jako skan na Wasze adresy @ podane podczas rejestracji.

Wykonanie badania lekarskiego na terenie województwa łódzkiego  (w wyznaczonych placówkach) jest bezpłatne. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie jednostki respektują skan skierowania i wówczas badanie może być płatne.
W przypadku nieuznawania skanów przez placówkę, w której ma zostać wykonane badanie, istnieje możliwość wysłania go pocztą tradycyjną.

Jeśli korzystasz z prywatnej wizyty lekarskiej lub poza województwem łódzkim, pobierz skierowanie na badanie lekarskie z wykazem czynników szkodliwych, które jest konieczne do przeprowadzenia badania.

UWAGA! Pamiętaj o skontaktowaniu się z placówką medyczną przed udaniem się do lekarza.


LISTA MIEJSC GDZIE MOŻNA WYKONAĆ BADANIA W 2020

Skierowania na badania lekarskie

2020 ANALITYKA MEDYCZNA studia jednolite magisterskie

2020 BIOTECHNOLOGIA studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 DIETETYKA studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 ELEKTRORADIOLOGIA studia pierwszego stopnia

2020 ELEKTRORADIOLOGIA studia drugiego stopnia

2020 FARMACJA studia jednolite magisterskie

2020 FIZJOTERAPIA studia jednolite magisterskie

2020 KOSMETOLOGIA studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 LEKARSKI studia jednolite magisterskie

2020 LEKARSKO-DENTYSTYCZNY studia jednolite magisterskie

2020 PIELĘGNIARSTWO studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 POŁOŻNICTWO studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 RATOWNICTWO MEDYCZNE studia pierwszego stopnia

2020 TECHNIKI DENTYSTYCZNE studia pierwszego i drugiego stopnia

2020 ZDROWIE PUBLICZNE studia pierwszego i drugiego stopnia