Zdrowie Publiczne

Studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu…

I stopień studia stacjonarne

II stopień specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe studia stacjonarne

II stopień specjalność: medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe studia niestacjonarne (zaoczne)

II stopień specjalności: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne studia stacjonarne

II stopień specjalności: promocja zdrowia, organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna, ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne, prawo medyczne studia niestacjonarne (zaoczne)

Opis kierunku i profil absolwenta