Uwaga! Kandydaci na kierunek lekarski w ramach MON na rok 2017/2018

Drodzy Kandydaci,

informujemy, że została uruchomiona rejestracja na kierunek Lekarski w ramach MON w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Warunki i tryb przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na I rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w roku akademickim 2017/2018 określa UCHWAŁA Nr 20/V/2016 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 5 maja 2016 r., dostępna na stronie:

http://wso.wroc.pl/images/Rekrutacja/medyczne/Uchwala_Senatu_20_2016_WM.pdf

 

Pierwszy etap rejestracji – https://rekrutacja.wso.wroc.pl/Irka/

 

Kandydat, w terminie do 15 maja 2017 roku, zobowiązany jest:

  1. dokonać rejestracji na stronie internetowej WSOWL;
  2. złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
    • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza);
    • życiorys,
    • odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał).

 

Uwaga!
Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami z Departamentu Kadr MON przesyłany jest do WSOWL.

Pozdrawiamy

Dział Rekrutacji i Kształcenia
Uniwersytet Medyczny w Łodzi