Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

26 stycznia 2018 r., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunku: lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, roku akademickiego 2016/2017. Dyplomy otrzymało 185 absolwentów kierunku lekarskiego (w tym 28 z wyróżnieniem – tj. średnią powyżej 4,51) i 150 absolwentów kierunku lekarsko- dentystycznego.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali najlepsi absolwenci należący do Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Nagrody z rąk Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi odebrali: Emilia Adamska ze średnią 4,70 – Wydział Lekarski, kierunek lekarski i Milena Majczak ze średnią 4,59 – Wydział Lekarski – Oddział Stomatologiczny, kierunek lekarsko-dentystyczny.

W tym roku również Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego uhonorowała najlepszych studentów. Nagrody z rąk Prezesa, Przemysława Andrzejaka odebrali: Emilia Adamska i Bartłomiej Posmyk z kierunku lekarskiego oraz Jakub Bartczak i Milena Majczak z kierunku lekarsko-dentystycznego.

Dodatkowe nagrody, dla pięciu najlepszych studentów kierunku lekarskiego, ufundowała firma Salve Medica. Trafiły one do: Emilii Adamskiej, Bartłomieja Pomsyka, Katarzyny Bauer, Damiana Mikulskiego i Sylwii Rossa.

W wydarzeniu udział uczestniczyły Władze Uczelni: Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. Radzisław Kordek, Prorektor ds. Klinicznych – prof. Adam Antczak, Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Marzenna Zielińska, Prodziekani Wydziału Lekarskiego, a także przedstawiciele regionu i Okręgowej Rady Lekarskiej.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów!