Stypendia Miasta Łodzi !!

Jesteś laureatem lub finalistą ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tematycznych? Zamierzasz studiować na łódzkiej uczelni? Złóż wniosek o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi! 

Jeśli jesteś laureatem bądź finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tematyczneji planujesz podjąć studia na łódzkiej uczelni po prostu wyślij dostępny na stronie www.mlodziwlodzi.pl elektroniczny wniosek stypendialny. Wypełniony wniosek należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi  załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2019 r. 

Wniosek stypendialny oraz wykaz olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w  programie stypendialnym dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce Inicjatywy >> Stypendia Miasta Łodzi.  

Możesz zdobyć stypendium w wysokości nawet 1500 zł miesięcznie wypłacane  przez cały pierwszy rok studiów! 

Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi składająca się z przedstawicieli Miasta oraz łódzkich uczelni publicznych na zasadach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia IX edycji stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.  

Lista stypendystów wraz z przyznanymi kwotami stypendiów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl  w październiku 2019 r. 

Więcej informacji o stypendiach Prezydenta Miasta Łodzi – na stronie http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – 042 638 44 64, mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl 

Opublikowano: 12 czerwca 2019