Rejestracja na jednolite stacjonarne studia magisterskie

Do 7 lipca zarejestrujesz się na jednolite stacjonarne studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi!

Kierunki:

Pamiętaj też o uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i uzupełnieniu wyników matur!