NOWY KIERUNEK STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, trendom demograficznym i potrzebom rynku, stworzyliśmy nowy, unikalny kierunek studiów – koordynowana opieka senioralna (managed senior care).

STUDIA LICENCJACKIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU KONKURSOWEGO EDUMED_SENIOR – NOWY KIERUNEK STUDIÓW LICENCJACKICH W ZAKRESIE KOORDYNOWANEJ OPIEKI SENIORALNEJ DOSTOSOWANY DO POTRZEB REGIONU ŁÓDZKIEGO DEFINIOWANYCH W RSI LORIS 2030, KTÓRY UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 W RAMACH KONKURSU
1/NPK/ POWER/3.1/2016.

więcej informacji