Mamy dla Ciebie stypendia

  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • Własne stypendium umed dla studentów I roku,
  • Stypendium socjalne,
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • Zapomoga,
  • Stypendia ministra, samorządowe i inne.

Wejdź na http://umed.pl/student/stypendia-i-akademiki/studenci/ i zobacz nasz bogaty pakiet stypendialny