Laureaci i finaliści

Laureaci lub finaliści Olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (III stopnia)

Jeżeli jesteś laureatem

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz:

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
 • maksymalną liczbę  punktów   z   przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • pakiet startowy: worek i inne gadżety,
 • udział w warsztatach ABK,
 • wsparcie coachingowe na start, 
 • stypendium Rektora w wysokości  minimum 600 zł/msc,
 • 50% zniżki za opłatę akademika,
 • deklarując studiowanie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) otrzymasz maksymalną liczbę punktów na etapie postępowania,
 • darmową naukę języka obcego.

Jeżeli jesteś finalistą

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz :

 • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
 • maksymalną liczbę punktów z przedmiotu przewidzianego w postępowaniu

Jeżeli jesteś laureatem lub finalistą olimpiady tematycznej stopnia centralnego skontaktuj się z nami!

Powiemy Ci na jakie kierunki możesz aplikować!

Kandydaci o których mowa wyżej, zobowiązani są do dostarczenia wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

STUDIUJ Z UMED!