Laureaci i finaliści

Laureaci lub finaliści Olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (III stopnia)

 

Jeżeli jesteś laureatem

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz:

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • maksymalną liczbę  punktów   z   przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • 50% zniżki za opłatę akademika,
  • stypendium Rektora w wysokości  minimum 600 zł/msc,
  • deklarując studiowanie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) otrzymasz maksymalną liczbę punktów na etapie postępowania,
  • darmową naukę języka obcego.

Jeżeli jesteś finalistą

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz :

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • maksymalną liczbę     punktów   z    przedmiotu      przewidzianego w postępowaniu

 

Kandydaci o których mowa wyżej, zobowiązani są do dostarczenia wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

Uchwała regulująca tytuł finalisty lub laureata znajdziesz tu Uchwała nr 295/ 2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2015-2018 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

 

STUDIUJ Z UMED!