Laureaci i finaliści

Laureaci lub finaliści Olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego (III stopnia)

Jeżeli jesteś laureatem

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz:

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • maksymalną liczbę  punktów z przedmiotów przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
  • stypendium min. 600 zł/msc,
  • 50% zniżki za opłatę akademika,
  • deklarując studiowanie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS) otrzymasz maksymalną liczbę punktów na etapie postępowania,
  • darmową naukę języka obcego.
  • możliwość złożenia dokumentów przed ogłoszeniem progu punktowego (już po odebraniu świadectwa maturalnego)
  • zagwarantowane miejsce na „obozach roku 0”

Jeżeli jesteś finalistą

olimpiady stopnia centralnego otrzymasz :

  • zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej,
  • maksymalną liczbę punktów z przedmiotu przewidzianego w postępowaniu kwalifikacyjnym

Kandydaci o których mowa wyżej, zobowiązani są do dostarczenia wraz z dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty.

STUDIUJ Z UMED!

 

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na rok akademicki 2019/2020.

Wykaz olimpiad tematycznych stopnia centralnego na rok akademicki 2019/2020.