Kierunek lekarski w ramach MON

Przypomnienie dla kandydatów na kierunek lekarski w ramach limitu MON

Jesteś kandydatem na kierunek lekarski w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej?
Pamiętaj o uzupełnieniu wyników matur oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej! Nie zwlekaj, zamknięcie rejestracji już 16 lipca.

Zarejestruj się: https://rekrutacjaonline.umed.lodz.pl/