Anatomia XXI wieku

Systemy wizyjne, nowoczesne sale i zaawansowane oprogramowanie. Tak wygląda nauka anatomii w XXI wieku.

Do dyspozycji studentów jest m.in. stół wizualizacyjny, z którego można uzyskać obrazy tkanek szkieletowych, mięśni, organów oraz tkanek miękkich poprzez odcinanie czy rozczłonkowanie.

Ale to nie wszystko. Nie zabraknie multimedialnych  pomocy naukowych, które umożliwią naukę na najwyższym poziomie.